Činnost

Cílem Českého korfbalového svazu je zejména vytvářet podmínky pro rozvoj korfbalu na území České republiky, a to na úrovni rekreační, výkonnostní i vrcholové, a reprezentovat český korfbal v zahraničí.

ČKS plní tyto úkoly:

  1. hájí zájmy sdružených členů,
  2. zabezpečuje plnění jejich společenských potřeb a úkolů,
  3. organizuje a řídí soutěže korfbalu,
  4. provozuje hospodářskou a osvětovou činnost,
  5. podílí se na vytváření ekonomické a materiální základny pro činnost sdružených členů.

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2013   http://www.korfbal.cz/attachment/142