Česká olympijská nadace

Milé kolegyně, milí kolegové,

Česká olympijská nadace během půldruhého roku své existence podpořila na 400 dětí ze všech krajů ČR, jimž ve sportování brání nedostatek finančních prostředků. Protože sport nesmí být výsadou bohatých, rozděluje nadace za pomoci olympijských medailistů prostředky jednotlivým sportovcům od 6 do 18 let, kteří vyrůstají v sociálně slabších rodinách nebo v sociálních ústavech. Požádat o příspěvek, který musí jít na konkrétní účel (sportovní vybavení, soustředění, kurz apod.), mohou zákonní zástupci.

Více informací o České olympijské nadaci včetně žádosti o podporu najdete na nadace.olympic.cz

Chceme Vám tímto požádat o uveřejnění výše uvedené výzvy na Vašich internetových stránkách a také o její přeposlání Vašim sportovním klubům. Věříme, že společně přivedeme k pohybu více dětí, které by jinak sportovat nemohly.

S díky a pozdravem,

Zuzana Kalátová

Tiskové oddělení / Press Office

 

Český olympijský výbor / Czech Olympic Committee

Benešovská 6, 101 00  Praha 10

CZECH REPUBLIC

GSM.: +420 774 505 033

Email: kalatova@olympic.cz

Web: www.olympic.cz


Komentáře

komentáře Disqus